ORDERFORMULIER

GEBRUIKERSGEGEVENS DATUM: ..........................................
BEDRIJFSNAAM: ..........................................................................
VESTIGINGSADRES: ..........................................................................
POSTCODE: .................. PLAATS: .........................................
POSTADRES: ..........................................................................
POSTCODE: .................. PLAATS: .........................................
TELEFOON: .................. MOBIEL: .........................................
FAX: ..........................................................................
E-MAIL: ..........................................................................
DIRECTEUR: ....................................................................M/V
CONTACTPERSOON: ....................................................................M/V
AANTAL MEDEWERKERS: ........ AANTAL WERKPLEKKEN: .............
BRANCHE: .........................................
LICENTIENAAM: ..........................................................................
BESTELLING VAN: AUTOMOTIVE CAR'SLIM    CONNECT
UITVOERING: SINGLE MULTI-USER, aantal gebruikers: .....

UITBREIDING COMPANY® CAR'SLIM MET IMPORT/EXPORTMODULE (€ 349,-)
ONDERSTEUNING VOOR VWE (€99,-)
DEELNEMERSNUMMER: .................
UITBREIDING BESTAANDE VERSIE MET ..... GEBRUIKER(S)
(ŕ € 375,- per gebruiker)
LICENTIENUMMER: .................


  • Op alle leveringen zijn de Algemene voorwaarden van ProSaldo Software BV van toepassing.
  • Gebruiker heeft kennis genomen van de inhoud van de gebruiksrechtovereenkomst CompAny® voor Windows en de betalingsvoorwaarden o.a. vermeld in de offerte.

  • NAAM: HANDTEKENING:


  • Gelieve het formulier te faxen naar
    ProSaldo Software BV, faxnummer 040 - 213 45 98