Email   Wachtwoord       Indien u nog geen toegang heeft kun u zich hier registreren 
Home Product Support Contact Demo

Support     

 Download

 Vragen
    Algemeen
    Factuurmodule
    Update
    Boekhouden
    Betalingen
    Telebankieren
    Layouts
    Relatiemodule
    Artikelmodule
    Offertemodule
    Importeren
    Verslaglegging

 Helpdesk

 Cursussen

 Activeringscode

Support | Vragen | OffertemoduleMaandag, 17 December 2018

Vaakgestelde vragen

Het komt vaak voor dat onze gebruikers tegen hetzelfde probleem aanlopen. Hier onder staan een aantal veelgestelde vragen door onze gebruikers, wellicht staat uw vraag hier tussen en kan het antwoord snel worden gegeven.

(1) hoe is de opbouw van een offerte template

 

(1) hoe is de opbouw van een offerte template
  Deze bladwijzers moeten altijd in de template aanwezig zijn:

BEGINVOORBLAD
Onderstaande variabelen kunnen tussen begin- en eind bladwijzer gebruikt worden
@PROJECTNAAM@
@PROJECTVERSIE@
@INTERNKENMERK@
@EXTERNKENMERK@
@OFFERTESOORT@
@PROJECTMAKER@
@BASISVALUTA@
@VREEMDEVALUTA@
@AANMAAKDATUM@
@BEWAARDATUM@
@LOCKDATUM@
@STATUS@
@TAAL@
@SLAGINGSKANS@
@PROJECTINLEIDING@
@VERVALDATUM@
@VERWACHTEUITVOERDATUM@
@ACCOUNTMANAGER@
@BEDRIJF@
@ADRES@
@ADRES1@
@POSTCODE@
@PLAATS@
@LAND@
@VOORKEURSVALUTA@
@KORTING@
@BRANCHE@
@ISBEDRIJF@
@CONTACTNAAM@
@CONTACTACHTERNAAM@
@CONTACTTUSSENVOEGSEL@
@CONTACTTUSSENVOEGSELACHTERNAAM@
@CONTACTVOORNAAM@
@AANHEF@
@AANHEFBRIEF@
@FUNCTIE@
@AFDELING@
@TELEFOON1@
@TELEFOON2@
@MOBIEL@
@FAXNR@
@EMAIL@
@BTWNUMMER@
EINDVOORBLAD

BEGININHOUDSOPGAVE
Hier moet een TOC worden toegevoegd en is het noodzakelijk dat één of meerdere regels als ‘Kop’ type zijn ingesteld. Als het Word document dan gegenereerd is kunnen alle overbodige zaken worden weggehaald zoals bijvoorbeeld de inhoudsopgave.

Fout! Geen inhoudsopgavegegevens gevonden.
EINDINHOUDSOPGAVE

BEGININLEIDING
Elke willekeurige tekst, geen variabelen
EINDINLEIDING

BEGINAANBIEDING
Onderstaande variabelen kunnen tussen begin- en eind bladwijzer gebruikt worden voor een sectie of een item:
@SECTIE@ 'Naam van de sectie
@SECTIEMAKER@
@SECTIEPRIJSBASISVAL@
@SECTIEPRIJSEXCLBASISVAL@
@SECTIEBASISVALUTA@
@SECTIEPRIJSVREEMDEVAL@
@SECTIEPRIJSEXCLVREEMDEVAL@
@SECTIEVREEMDEVALUTA@
@SECTIEMARGEEXCLBASISVAL@
@SECTIEMARGEEXCLVREEMDEVAL@
@SECTIEMINMARGEPROCENT@
@SECTIEMARGEINKOOPPROCENT@
@SECTIEMARGEVERKOOPPROCENTEXCL@
@SECTIEOMSCHRIJVING@

@ITEMBLOK@ ' Itemherkenning in sectietabel template
@ITEM@ ' Is de naam
@ITEMCODE@ ' Is artikelcode indien aanwezig
@ITEMSOORT@
@ITEMAANTAL@
@ITEMEENHEID@
@ITEMINKPRIJSBASISVAL@
@ITEMBASISVALUTA@
@ITEMINKPRIJSVREEMDEVAL@
@ITEMVREEMDEVALUTA@
@ITEMVERKPRIJSBASISVAL@
@ITEMVERKSTUKSPRIJSBASISVAL@
@ITEMVERKPRIJSEXCLBASISVAL@
@ITEMVERKSTUKSPRIJSEXCLBASISVAL@
@ITEMVERKPRIJSVREEMDEVAL@
@ITEMVERKSTUKSPRIJSVREEMDEVAL@
@ITEMVERKPRIJSEXCLVREEMDEVAL@
@ITEMVERKSTUKSPRIJSEXCLVREEMDEVAL@
@ITEMMARGEEXCLBASISVAL@
@ITEMMARGEEXCLVREEMDEVAL@
@ITEMMARGEINKOOPPROCENT@
@ITEMMARGEVERKOOPPROCENTEXCL@
@ITEMBTW@
@ITEMVERKSTUKSPRIJSEXCLBASISVALZONDERKORTING@
@ITEMVERKSTUKSPRIJSKORTINGSPERCENTAGE@
@ITEMOMSCHRIJVING@
Zie onderaan het document de opbouw van de tabellen die noodzakelijk zijn.
EINDAANBIEDING

BEGINSAMENVATTING
Elke willekeurige tekst, geen variabelen
EINDSAMENVATTING

BEGINACHTERBLAD
Elke willekeurige tekst, geen variabelen
EINDACHTERBLADTussen de aanbieding bladwijzers moeten altijd deze 2 tabellen met variabelen aanwezig zijn:

Tabel1:
@SECTIE@ @SECTIEBASISVALUTA@ @SECTIEPRIJSBASISVAL@
@SECTIEOMSCHRIJVING@
@ITEMBLOK@
Tabel2:
@ITEM@ @ITEMBASISVALUTA@ @ITEMVERKPRIJSBASISVAL@

@ITEMOMSCHRIJVING@

of alleen de items tonen

Tabel1:
@ITEMBLOK@

Tabel2:
@ITEM@ @ITEMBASISVALUTA@ @ITEMVERKPRIJSBASISVAL@

@ITEMOMSCHRIJVING@

Geen cellen in tabel 2 samen voegen!!! Variabele @ITEMBLOK@ moet 1 cel omvatten en mag alleen de laatste kolom zijn in tabel 1 (samenvoegen van cellen is hier toegestaan)

In de voet- en koptekst kunnen ook nog variabelen gebruikt worden namelijk:
@PROJECTNAAM@
@PROJECTVERSIE@
@INTERNKENMERK@
@EXTERNKENMERK@
@OFFERTESOORT@
@PROJECTMAKER@
@BASISVALUTA@
@VREEMDEVALUTA@
@AANMAAKDATUM@
@BEWAARDATUM@
@LOCKDATUM@
@STATUS@
@TAAL@
@SLAGINGSKANS@
@PROJECTINLEIDING@
@VERVALDATUM@
@VERWACHTEUITVOERDATUM@
@ACCOUNTMANAGER@Omhoog

© 2018 ProSaldo Software B.V.